Het Vernieuwde Europese Bandenlabel

 

Belangrijke mededelingen rond het Europese bandenlabel.

In dit artikel:

 1. Wijziging van het (fysieke) bandenlabel
 2. EPREL (European Product Database for Energy Labelling)
 3. Wijzigingen informatieplicht commerciële (verkoop)uitingen
 4. Vraag en antwoord
 5. Technische consequenties
  1. Wat verandert er voor bestellingen via onze e-commerce?
  2. Wat verandert er voor bestellingen via een EDI-connectie?
  3. Wat verandert er voor bestellingen via een GATEWAY-connectie?

Met ingang van 01-05-2021 zal het Europese bandenlabel, op basis van vernieuwde en aangescherpte Europese regelgeving (Verordening (EU) 2020/740), ingrijpend wijzigen.

Met deze informatiepagina willen wij u graag informeren over deze aanstaande wijzigingen (zoals nu in de vernieuwde wetgeving opgenomen). De genoemde, omvangrijkende wijzigingen zijn van grote invloed op uw informatieplicht richting de eindgebruiker.

1 ] Wijziging van het (fysieke) bandenlabel

Banden die per 01-05-2021 op de markt gebracht worden (tenzij geproduceerd voor 01-05-2021), moeten voorzien zijn van het nieuwe bandenlabel.

Onderstaand de belangrijkste veranderingen in het fysieke label op een rijtje.

 • Toevoeging QR-code met link naar de EPREL (European Product Database for Energy Labelling). Dit is een nieuw ontwikkelde Europese database waarin alle uitgebreide productdata per band, verplicht vermeld moeten worden. Deze database is voor iedere consument vrij toegankelijk voor controle en/of raadpleging.
 • Herclassificering labelwaarde A t/m E (voorheen A t/m G). Klasse D wordt in gebruik genomen (dit was tot nu toe niet het geval).
 • Toevoeging pictogrammen voor gebruik bij hevige sneeuw en ijscondities.
 • Toevoeging vakken met ‘supplier’s name’ en ‘model identifier’ (productcode).
 • Bij het weergeven van het geluidsniveau (afrolgeluid) zullen de geluidsgolven vervangen worden door een ‘ABC’ classificatie.
 • Het bandenlabel wordt nu ook verplicht voor truckbanden, klasse C3 (dit was tot nu toe niet het geval).

Terug naar boven

2 ] EPREL (European Product Database for Energy Labelling)

Om de consument te voorzien van heldere, transparante en gereguleerde productinformatie én om gegevensverstrekking door fabrikanten op uniforme wijze te laten verlopen, worden de leveranciers verplicht om alle banden geproduceerd na 25-06-2020 te registreren in de EPREL.

Vanuit de EPREL worden de benodigde QR-codes voor vermelding op de bandenlabels gegenereerd, samen met het verplichte productinformatieblad (Product Information Sheet).

Voor onze eigen en exclusieve merken treden wij op als leveranciers (fabrikant) en verzorgen wij voor deze merken de registratie in de EPREL. Voor alle overige merken wordt dit verzorgd door de fabrikanten zelf.

Terug naar boven

3 ] Wijzigingen informatieplicht commerciële (verkoop)uitingen

De veranderingen brengen omvangrijke én verplichte wijzigingen in de communicatie naar de eindgebruiker met zich mee. Alléén wanneer het bandenmerk als merk gecommuniceerd wordt (branding) is er geen verplichting voor vermelding van een bandenlabel. In visuele advertenties over een bandenserie en niet slechts over een specifiek bandentype, hoeft het bandenlabel ook niet te worden getoond. In alle andere gevallen bestaat deze verplichting wel.

Bij het te koop aanbieden van een specifieke band (merk, profiel, bandenmaat en eventueel prijsvermelding) dient het actuele bandenlabel te allen tijde getoond te worden. Dit geldt voor alle communicatiemiddelen, zowel on- als offline! Bij al uw verkoopactiviteiten met fysieke prijslijsten en/of via uw website of webshop zal er dus van iedere band, per uitvoering (merk, type, maat) een bandenlabel getoond moeten worden. Op verzoek zal ook het uitgebreide productinformatieblad beschikbaar moeten zijn.

Dit geldt óók voor alle marketingactiviteiten op productniveau. Denk hierbij aan brochures, flyers, advertenties, technische productsheets enz. Ook hier is de enige uitzondering wanneer de band als merk (branding) gecommuniceerd wordt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Point of Sales materiaal met algemene bandeninformatie over het bandenmerk.

Leveranciers en distributeurs moeten, indien van toepassing, eveneens het volgende vermelden op hun websites: een verklaring waarin zij erop wijzen dat banden met grip op ijs specifiek ontworpen zijn voor een met ijs en aangedrukte sneeuw bedekt wegdek, dat zij alleen mogen worden gebruikt in zeer strenge weersomstandigheden (bv. lage temperaturen) en dat het gebruik van banden met grip op ijs in minder strenge weersomstandigheden (bv. neerslag of hogere temperaturen) tot slechtere prestaties kan leiden, met name wat betreft grip op nat wegdek, wegligging en slijtage.

Leveranciers moeten eveneens het volgende vermelden op hun websites:

 • een link naar de specifieke website van de Commissie in verband met deze verordening;
 • een toelichting bij de op het bandenetiket gebruikte pictogrammen;
 • een verklaring waarin zij benadrukken dat in de eerste plaats het gedrag van de bestuurder bepalend is voor het brandstofverbruik en de verkeersveiligheid, en met name dat:
  • ecologisch verantwoord rijden het brandstofverbruik aanzienlijk kan doen dalen;
  • de bandenspanning regelmatig moet worden gecontroleerd om de brandstofefficiëntie en de grip op nat wegdek te optimaliseren;
  • de volgafstanden altijd strikt in acht moeten worden genomen.

Op het verkooppunt dient het bandenlabel (zoals aangeleverd door de fabrikant) op een duidelijk zichtbare en volledig leesbare plaats op de band aangebracht te zijn en ook het productinformatieblad moet, indien daarom gevraagd wordt, direct beschikbaar zijn (digitaal of als print versie).

Indien de te koop aangeboden banden op het moment van verkoop niet fysiek aanwezig of zichtbaar zijn voor de eindgebruiker, moet vóór de verkoop een exemplaar van het bandenlabel verstrekt worden. Denk hierbij aan banden die speciaal voor een klant besteld moeten gaan worden.

De verplichting om de labelwaarden altijd op de verkoopfactuur te vermelden komt met ingang van 1-5-2021 te vervallen. De vernieuwde wetgeving verplicht u namelijk om de labelwaarden vóór de definitieve verkoop aan de consument te tonen / te overhandigen.

Terug naar boven

4 ] Vraag en antwoord

 • ‘’Ontvangt u als verkoper vanaf 1 mei 2021 uitsluitend banden met nieuwe labels (fysiek)’’?
  ‘’Nee. Uitsluitend banden welke vanaf 1 mei 2021 op de markt zijn gebracht zullen voorzien zijn van het nieuwe bandenlabel. Banden welke voor deze datum in omloop waren, zullen voorzien zijn van het huidige bandenlabel.’’
  Het kan dus zeker voorkomen dat een klant een band koopt met de ‘oude labelwaarden’ en bij het raadplegen van de EPREL de nieuwe waarden ziet. Door de herclassificering kan het dus lijken dat de klant een band heeft gekregen met slechtere labelwaarden dan bij de verkoop op de band vermeld stond. Dit is dus niet waar. De consument heeft de juiste band ontvangen. De band levert exact dezelfde prestaties, maar was op het moment van aankoop nog voorzien van het oude label.
 • ‘’Wordt het huidige fysieke bandenlabel per 1 mei 2021 ongeldig verklaard’’?
  ‘’Nee. Banden welke voor 1 mei 2021 op de markt zijn gebracht zullen voorzien zijn van het huidige bandenlabel welke nog steeds geldig zal zijn, i.v.m. datum beschikbaarstelling aan handel.’’
 • ‘’Worden de huidige bandenlabels, vanaf 1 mei 2021, nog (online) getoond voor banden die voor 1 mei 2021 geproduceerd zijn”?
  ‘’Nee. Wanneer banden op de markt zijn gebracht voor 1 mei 2021, zullen de banden weliswaar fysiek voorzien zijn van het huidige label échter zal voor de (online) correspondentie alleen nog het nieuwe bandenlabel gecommuniceerd worden.’’
 • ‘’Zijn banden zónder fysiek label na 1 mei 2021 nog geschikt voor de verkoop?’’
  ‘’Ja. Zolang het nieuwe bandenlabel eenvoudig opvraagbaar is / ter beschikking gesteld kan worden, zullen banden zonder fysiek label nog steeds geschikt zijn voor de verkoop.’’

Wij kunnen ons voorstellen dat u de komende periode veel vragen heeft. Wij volgen de actuele ontwikkelingen met de daaruit voortvloeiende verplichtingen nauwgezet en zullen u indien nodig tussentijds informeren. Heeft u naar aanleiding van deze nieuwsbrief nu al vragen. Bel dan met uw contactpersoon. Zij zullen u zo goed mogelijk helpen en begeleiden bij deze verplichte labeltransitie.

Terug naar boven

5 ] Technische consequenties

 

OPTIE 1 : ‘’Wat verandert er voor bestellingen via onze e-commerce?’’

WIJZIGING IN DE VERMELDING VAN LABELWAARDEN

Per 01-05-2021 worden, online, alle artikelen aangeduid met vernieuwde labelwaarden op basis van de vernieuwde en aangescherpte Europese wetgeving.

De vernieuwde labelwaarden zullen binnen ons e-commerce systeem vermeld blijven op de huidige positionering, in nabijheid van de prijs van het artikel.
‘’Fuel Efficieny’’, ‘’Wet Grip’’, ‘’Roll Noise’’ , ‘’Noise Level’’ , ‘’Snow Grip’’ , ‘’Ice Grip’’ , ‘’link naar een afbeelding van het label & link naar de EU-pagina met o.a. het productinformatieblad’’, zullen overzichtelijk worden weergegeven.

Terug naar boven

 

OPTIE 2 : ‘’Wat verandert er voor bestellingen via een EDI-connectie?’’

WIJZIGING IN DE LAY-OUT VAN UW EDI-BESTANDEN EN VERMELDING NAAR DE EPREL-DATABASE

Omdat volgens de aangescherpte wetgeving per 01-05-2021 uitsluitend de vernieuwde labelwaarden gecommuniceerd worden, zal de lay-out van uw EDI-bestanden onderhevig zijn aan een wijziging.

De huidige kolommen onder de noemers ‘’Fuel Efficiency’’ , ‘’Wet Grip’’ , ‘’Roll Noise’’ en ‘’Noise Level’’ zullen vanaf 01-05-2021 niet meer gevuld worden. Let op, deze huidige kolommen komen niet te vervallen échter zullen deze inhoudelijk als blanco worden weergegeven.

In plaats hiervan, zullen de EDI-bestanden voorzien worden van nieuwe, extra (!) kolommen. Deze nieuwe kolommen zullen rechts van het bestand worden toegevoegd, onder de noemers :
‘’Fuel Efficieny’’, ‘’Wet Grip’’, ‘’Roll Noise’’ , ‘’Noise Level’’ , ‘’Snow Grip’’ , ‘’Ice Grip’’ , ‘’EPREL- ID’’ en ‘’EPREL-link’’.

De laatste twee kolommen zijn van essentieel belang, daar u –als wederverkoper-, verplicht bent om een verwijzing te maken naar de EPREL-database. Het unieke EPREL-ID stelt u namelijk in staat om labelwaarden en overige productinformatie op te halen vanuit de Europese-database.
Voor uw gemak zullen wij zowel het unieke EPREL-ID nummer als wel de unieke EPREL-link in twee separate kolommen vermelden, zodat u eenvoudig een keuze kunt maken in de implementatie van deze gegevens; passend bij uw IT-oplossing.

Terug naar boven

 

OPTIE 3 : ‘’Wat verandert er voor bestellingen via een GATEWAY-connectie?’’

WIJZIGING IN DE LAY-OUT VAN RESPONSE BERICHTEN EN VERMELDING NAAR DE EPREL-DATABASE

Omdat volgens de aangescherpte wetgeving per 01-05-2021 uitsluitend de vernieuwde labelwaarden gecommuniceerd worden, zal de lay-out van uw GATEWAY response berichten onderhevig zijn aan een wijziging.

De huidige velden onder de noemers ‘’Fuel Efficiency’’ , ‘’Wet Grip’’ , ‘’Roll Noise’’ en ‘’Noise Level’’ zullen vanaf 01-05-2021 niet meer gevuld worden. Let op, deze huidige velden komen niet te vervallen échter zullen deze inhoudelijk als blanco worden weergegeven.

In plaats hiervan, zullen de response-berichten voorzien worden van nieuwe, extra (!) velden. Deze nieuwe velden zullen rechts aan het respons-bericht worden toegevoegd, onder de noemers :
‘’Fuel Efficieny’’, ‘’Wet Grip’’, ‘’Roll Noise’’ , ‘’Noise Level’’ , ‘’Snow Grip’’ , ‘’Ice Grip’’ en ‘’EPREL- ID’’.

Het unieke EPREL-ID stelt u in staat om labelwaarden en overige productinformatie op te halen vanuit de Europese-database, en is van essentieel belang, daar u –als wederverkoper-, verplicht bent om een verwijzing te maken naar de EPREL-database.

Terug naar boven

E-commerce Eenvoudig online banden bestellen