Nieuws

VACO laat bandenservicebedrijven controleren

Bandenbrancheorganisatie VACO heeft consultancybureau Vibber ingeschakeld voor een periodieke controle van de certificering van de aangesloten bandenservicebedrijven. De bedrijven zullen via een steekproef worden doorgelicht of zij nog voldoen aan de eisen die VACO stelt aan hun lidmaatschap.

De sector Bandenservice heeft twee certificeringen: de basiscertificering waar alle bedrijven aan moeten voldoen, en een aanvullende MVO+-certificering voor bedrijven die zich willen onderscheiden op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Branchemanager Edwin Brinksma: “We hebben die MVO+-certificering in het leven geroepen omdat steeds meer klanten van onze bandenservicebedrijven daarom vragen, leasemaatschappijen onder andere. De grote ketens hebben daar inmiddels op aangehaakt: Euromaster, KwikFit en Profile hebben allemaal die MVO+-certificering. Ondertussen zien we ook in toenemende mate belangstelling van de onafhankelijke bandenservicebedrijven.”

Steekproef

De controle van de bedrijven vindt plaats op basis van een lijst bedrijven die Vibber meekrijgt van VACO. “We kijken daarbij onder meer naar bedrijven die al een tijdlang niet zijn gecontroleerd, om te zien of zij hun zaken nog op orde hebben. Het is ook een dynamische toetsing, die geregeld wordt aangepast aan nieuwe omstandigheden”, aldus Edwin Brinksma.

Manco’s

En dan kan het natuurlijk gebeuren dat tijdens de steekproef blijkt dat iets niet in orde is. Edwin Brinksma: “Een manco dat we vaak tegenkomen is dat bij een bedrijf geen actuele RIE, een risico-inventarisatie en -evaluatie, aanwezig is. Het is iets dat toch niet tot de kern van het ondernemerschap van een bandenspecialist behoort, maar wel belangrijk is in het kader van de veiligheid. Als we zo’n manco constateren en een bedrijf heeft er moeite mee dat op orde te brengen, dan kunnen wij daar uiteraard bij helpen.”