Banden- en wielenbranche

Montage van verschillende seizoenen banden op personenauto’s

Onder verschillende of gemixte seizoenen montage wordt bedoeld; Verschillende seizoenscategorieën op één as en op voor- of achteras.

Voorbeelden zijn; een vooras met zomerbanden en daarbij een achteras met winterbanden / vooras met vierseizoenen banden en achteras met zomerbanden / vooras met vierseizoenenbanden en achteras met winterbanden. Er zijn nog diverse aanvullende combinaties mogelijk.

Waarom zou je voor gemixte montage kiezen?

Een groep voertuigeigenaren in Nederland kiest bij vervanging voor banden van een andere seizoenscategorie. Dat doen ze veelal omdat ze van hun huidige zomerbanden over willen stappen naar vierseizoenenbanden. Ze laten slechts twee banden vervangen om financiële reden of vanuit duurzaamheid.

Wat gebeurt er in principe altijd?

Personenauto’s zijn af-fabriek meestal voorzien van vier dezelfde banden. Het merk en type band is hetzelfde. De seizoenscategorie (zomer-, winter- of vierseizoenenbanden) is gelijk. Van banden met speciale eigenschappen is deze ook gelijk. De maat vóór en achter kan verschillen, dat wel.

Tijdens het gebruik van de auto’s slijten de banden niet even snel. Het bekendste voorbeeld is dat banden op de aangedreven as sneller slijten dan de banden op de andere as en dus eerder vervangen moeten worden.

Het advies

Zomerbanden, vierseizoenenbanden en winterbanden verschillen van rubbersamenstelling in het loopvlak én profiel. De eigenschappen van banden van een andere seizoencategorie verschillen dusdanig, dat een gemixte seizoenen montage wordt afgeraden. In de ons omringende landen is er verschillende wetgeving om met gemixte seizoenen montage te rijden. De verschillende eigenschappen hebben invloed op het voertuiggedrag, kunnen zelfs invloed hebben op de elektronische regelsystemen en daarmee op de verkeersveiligheid. De mate waarin de eigenschappen verschillen, is bovendien temperatuurafhankelijk. Derhalve kan het zelfs voorkomen dat de voertuigfabrikant én bandenfabrikant aangeeft om vier identieke banden te monteren.

Bron: Vaco